Please rotate your device
Quay lại trang
Đi làm nhiệm vụ
Production Vietnam

Vận hành máy

evolving skills

Nhiệm vụ của bạn

 • Vận hành máy cắt giấy
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng ca
Drinking enjoyment

Kinh nghiệm của bạn

 • Tốt nghiệp bằng nghề
 • Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành máy
 • Chấp nhận làm theo ca
network

Lợi ích của bạn

 • Lương tháng 13 và thưởng thêm theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Bảo hiểm sức khỏe của PTI
evolving skills

Nhiệm vụ của bạn

 • Vận hành máy cắt giấy
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng ca
Drinking enjoyment

Kinh nghiệm của bạn

 • Tốt nghiệp bằng nghề
 • Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành máy
 • Chấp nhận làm theo ca
network

Lợi ích của bạn

 • Lương tháng 13 và thưởng thêm theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Bảo hiểm sức khỏe của PTI