Please rotate your device
Назад към страницата
Отидете на мисия
Laboratory/R&D/Quality

Специалист Качество

evolving skills

Вашите задачи

 • Извършвате технически контрол на качеството на произвежданите печатни изделия, постъпващите суровини, материали или изделия.
 • Контролирате прилагането и спазването на технологията и качеството на дейностите, съгласно спецификациите, фирмените инструкции и технологични карти.
 • Извършвате лаборатонни анализи и измервания.
 • Участвате във вътрешни и външни одити.
 • Водите необходимата документация, съгласно фирмените процедури, системите за управление на качеството,  инструкции и Държавните нормативни документи.
Drinking enjoyment

Вашият опит

 • Висше или Средно Специално обравозавание – специалност Химия/Физика, Управление на качеството, Технология на храните или подобни.
 • Много добра компютърна грамотност – Microsoft Office, вкл. Еxcel и статистическа обработка на данни.
 • Отличен Английски език – писмен и говорим.
 • Добра адаптивност, комуникативност, организираност и работа в екип.
 • Лидерски качества.
 • Познания и опит в областта на ISO стандарти, Ecovadis, HASSP,  ще се считат за предимство.
network

Нашето предложение

 • Възможност за професионално развитие в международна група.
 • Атрактивно възнаграждение.
 • Работа в приятелски и динамичен екип от професионалисти и технически експерти.
 • Работно място – България; с. Цалапица с осигурен безплатен транспорт.
 • Обучения, насочени към развитие на професионални умения и личностно развитие.
location

Местоположение

Тази работа е публикувана от нашето местоположение в Tzalapitza | България
– искате да получите повече информация?

Показване на местоположението
evolving skills

Вашите задачи

 • Извършвате технически контрол на качеството на произвежданите печатни изделия, постъпващите суровини, материали или изделия.
 • Контролирате прилагането и спазването на технологията и качеството на дейностите, съгласно спецификациите, фирмените инструкции и технологични карти.
 • Извършвате лаборатонни анализи и измервания.
 • Участвате във вътрешни и външни одити.
 • Водите необходимата документация, съгласно фирмените процедури, системите за управление на качеството,  инструкции и Държавните нормативни документи.
Drinking enjoyment

Вашият опит

 • Висше или Средно Специално обравозавание – специалност Химия/Физика, Управление на качеството, Технология на храните или подобни.
 • Много добра компютърна грамотност – Microsoft Office, вкл. Еxcel и статистическа обработка на данни.
 • Отличен Английски език – писмен и говорим.
 • Добра адаптивност, комуникативност, организираност и работа в екип.
 • Лидерски качества.
 • Познания и опит в областта на ISO стандарти, Ecovadis, HASSP,  ще се считат за предимство.
network

Нашето предложение

 • Възможност за професионално развитие в международна група.
 • Атрактивно възнаграждение.
 • Работа в приятелски и динамичен екип от професионалисти и технически експерти.
 • Работно място – България; с. Цалапица с осигурен безплатен транспорт.
 • Обучения, насочени към развитие на професионални умения и личностно развитие.
location

Местоположение

Тази работа е публикувана от нашето местоположение в Tzalapitza | България
– искате да получите повече информация?

Показване на местоположението
We're sorry, we could not identify you clearly.

Is this your profile?

Contact
Jobs
Downloads
Close