Please rotate your device
Назад към страницата
Отидете на мисия
Office/Tablet/Trainee

Системен Администратор

evolving skills

Вашите задачи

 • Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на сървъри, работни станции и периферни устройства;
 • Участие в тестването, внедряването и поддържането на хардуерни и софтуерни решения;
 • Поддръжка на текущата информация – съхранение, архивиране и защита;
 • Администриране и поддържане на локалната мрежа;
 • Инсталиране и администриране на софтуер;
 • Конфигуриране и поддържане на стационарните и преносими компютърни конфигурации, мобилни устройства и друг хардуер;
 • Профилактика на компютърна и друга офис техника;
 • Поддръжка на видеонаблюдение и телефония.

 

Drinking enjoyment

Вашият опит

 • Висше техническо образование или друго образование в областта на информационните технологии;
 • Отлично ниво на английски език.
 • Професионален опит в управлението на системи за Windows среда;
 • Добро познаване на хардуерната архитектура, мрежите и протоколите;
 • Добро познаване на Active Directory, Exchange;
 • Добро познаване на операционната система Windows;Офис пакет Microsoft office;
 • Отлични организационни умения с възможност за работа по множество задачи;
 • Отлични комуникативни и междуличностни умения;
 • Аналитични умения с акцент върху детайлите;
 • Отборен играч, който може да работи и самостоятелно;
network

Вашите предимства

 • Атрактивно възнаграждение;
 • Пакет социални придобивки;
 • Подсигурен транспорт до работното място;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Работа в млад и динамичен екип.
location

Местоположение

Тази работа е публикувана от нашето местоположение в Tzalapitza | България
– искате да получите повече информация?

Показване на местоположението
evolving skills

Вашите задачи

 • Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на сървъри, работни станции и периферни устройства;
 • Участие в тестването, внедряването и поддържането на хардуерни и софтуерни решения;
 • Поддръжка на текущата информация – съхранение, архивиране и защита;
 • Администриране и поддържане на локалната мрежа;
 • Инсталиране и администриране на софтуер;
 • Конфигуриране и поддържане на стационарните и преносими компютърни конфигурации, мобилни устройства и друг хардуер;
 • Профилактика на компютърна и друга офис техника;
 • Поддръжка на видеонаблюдение и телефония.

 

Drinking enjoyment

Вашият опит

 • Висше техническо образование или друго образование в областта на информационните технологии;
 • Отлично ниво на английски език.
 • Професионален опит в управлението на системи за Windows среда;
 • Добро познаване на хардуерната архитектура, мрежите и протоколите;
 • Добро познаване на Active Directory, Exchange;
 • Добро познаване на операционната система Windows;Офис пакет Microsoft office;
 • Отлични организационни умения с възможност за работа по множество задачи;
 • Отлични комуникативни и междуличностни умения;
 • Аналитични умения с акцент върху детайлите;
 • Отборен играч, който може да работи и самостоятелно;
network

Вашите предимства

 • Атрактивно възнаграждение;
 • Пакет социални придобивки;
 • Подсигурен транспорт до работното място;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Работа в млад и динамичен екип.
location

Местоположение

Тази работа е публикувана от нашето местоположение в Tzalapitza | България
– искате да получите повече информация?

Показване на местоположението