Please rotate your device
Назад към страницата
Отидете на мисия
Production 2

Инженер Механик

evolving skills

Вашите задачи

 • Работа с техническа документация и създаване на инструкции и процедури;
 • Съдейства за поддръжката на технологичното производствено оборудване;
 • Попълване на техническа документация съгласно стандартите на компанията;
 • Даване на предложения за оптимизация и допълнителна сигурност на производствения процес.
Drinking enjoyment

Вашият опит

 • Висше техническо образование;
 • Екипен подход, желание за обучение и спазване на технологичните правила;
 • Умения за работа с Ексел и специализиран софтуер;
 • Теоретични и практически познания в областта на механиката и поддръжката на производствено оборудване;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо – комуникация с колеги, технически документи, процедури и технологични правила.
network

Вашите предимства

 • Редовно работно време;
 • Осигурени безопасни условия на труд;
 • Възможност за надграждане и обучение в областта;
 • Осигурено работно облекло;
 • Осигурени зони за почивка и хранене;
 • Възнаграждение свързано с постигнати резултати;
 • Осигурен транспорт до работното място;
 • Работа в екип от професионалисти.
location

Местоположение

Тази работа е публикувана от нашето местоположение в Tzalapitza | България
– искате да получите повече информация?

Показване на местоположението
evolving skills

Вашите задачи

 • Работа с техническа документация и създаване на инструкции и процедури;
 • Съдейства за поддръжката на технологичното производствено оборудване;
 • Попълване на техническа документация съгласно стандартите на компанията;
 • Даване на предложения за оптимизация и допълнителна сигурност на производствения процес.
Drinking enjoyment

Вашият опит

 • Висше техническо образование;
 • Екипен подход, желание за обучение и спазване на технологичните правила;
 • Умения за работа с Ексел и специализиран софтуер;
 • Теоретични и практически познания в областта на механиката и поддръжката на производствено оборудване;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо – комуникация с колеги, технически документи, процедури и технологични правила.
network

Вашите предимства

 • Редовно работно време;
 • Осигурени безопасни условия на труд;
 • Възможност за надграждане и обучение в областта;
 • Осигурено работно облекло;
 • Осигурени зони за почивка и хранене;
 • Възнаграждение свързано с постигнати резултати;
 • Осигурен транспорт до работното място;
 • Работа в екип от професионалисти.
location

Местоположение

Тази работа е публикувана от нашето местоположение в Tzalapitza | България
– искате да получите повече информация?

Показване на местоположението